Sesiune atestare națională, 10 octombrie 2019

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) va organiza joi, 10 octombrie 2019, o nouă sesiune de atestare și reatestare națională a firmelor de consultanță și PFA membre.

Participarea la sesiunile de atestare națională reprezintă conform statutului AMCOR o obligație a fiecărui membru. Pentru a afla dacă atestarea dvs. a expirat vă rog să accesați link-ul: http://www.amcor.ro/menu/Atestare-naional.html

Atașat puteți regăsi procedura de atestare națională

Conform procedurii (paginile 6-7) dosarul de atestare națională trebuie să conțină următoarele documente:

1. Cererea de atestare adresată Preşedintelui AMCOR şi Declaraţia de respectare a codului etic al profesiei - Anexa 1 a Dosarului de Atestare
2.  Formular-Informații generale despre firmă - Anexa 2 a Dosarului de Atestare
3.  Formular-Informații despre personal şi logistică-Anexa 3 a Dosarului de Atestare
4.  Formular-Informaţii privind experienţa şi expertiza- Anexa 4 a Dosarului de Atestare
5.  Formular-Situaţia financiară a firmei de consultanţă-Anexa 5 a Dosarului de Atestare
6.  Raport final sau livrabilul unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se doreşte Atestarea Naţională)
7.  Copie după Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
8.  Copie după certificatul de înregistrare fiscală CIF al firmei
9.  Copie a Actului Constitutiv al societăţii
10. Copie după ultimile trei bilanţuri anuale încheiate
11. Cel puţin câte o recomandare de la un client pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea
12. CV-urile principalilor consultanţi ai firmei (cel puţin un CV pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea). 
13. Împuternicire semnată de către reprezentantul legal al firmei pentru persoana care susține interviul (dacă este cazul)


Termene depunere și susținere atestare/reatestare națională:

Până pe 30 august 2019: Confirmarea participării la sesiune. După confirmarea participării vi se va emite factura proformă în valoare de 100 euro/firmă aferentă participării la sesiune. Firmele care au achitat anterior taxa, dar nu au putut participa la sesiune, nu vor achita taxa din nou, ci vor transmite numai confirmarea lor de participare. 
20 septembrie 2019: Trimiterea dosarului de atestare națională în format electronic pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro
4 octombrie 2019: Trimiterea completărilor solicitate de comisie (dacă este cazul)
10 octombrie 2019: Interviul cu membrii comisiei de atestare națională

Participanții sunt rugați ca la sesiune să aducă dosarul printat și semnat. Firmele și PFA care participă la reatestare pot susține interviul prin Skype. În acest caz, dosarul în original se va trimite prin curier la sediul AMCOR cu cel puțin 2 zile înainte de data interviului.

Interviul din data de 10 octombrie 2019 va avea loc la sediul AMCOR: str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București. 

Diploma de atestare națională are o valabilitate de 3 ani.