Bursa AMCOR

 

AMCOR a acordat în anul universitar 2009-2010 prima bursă de studiu unui masterand al programului de master Managementul Proiectelor, derulat în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri având drept temă Etica în Afaceri.

În anul universitar 2010-2011, AMCOR a acordat o a doua bursă de studiu. Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri având drept temă Particularitățile managementului de proiect în România.

A treia bursă de studiu a fost acordată pe durata anului universitar 2011-2012. Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri cu tema "Ce este consultanța în management și care este impactul ei asupra organizațiilor?".