Colaborări cu mediul universitar

 

Începând cu anul 2009, AMCOR a sprijinit programul de master de aprofundare Managementul Proiectelor derulat de Academia de Studii Economice București, sub coordonarea Facultății de Management și Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

În cadrul acestei colaborări, consultanți în management din cadrul AMCOR au susținut periodic cursuri dedicate masteranzilor, AMCOR a sprijinit realizarea conferinței Pași către reușită: Managementul Proiectelor (edițiile din 2010 și 2011), și a oferit, începând cu anul universitar 2009-2010, o bursă de studiu unui masterand înscris la acest program.

De asemenea, numeroase firme membre AMCOR au oferit stagii de practică masteranzilor.

În cursul anului universitar 2011-2012 AMCOR a continuat implicarea în buna derulare a cursului de master Managementul Proiectelor și va sprijini masteranzii în procesul de educare academică.