Profesia de consultant in management

 

 

Profesia de consultant în management este o profesie relativ nouă în România, cel puţin în accepţiunea dată de economia de piaţă, bazată pe principii precum eficiență economică, independenţă, obiectivitate, asumarea unei conduite profesionale şi a unui cod etic.

Consultanţa în management este o profesie liberală, adică o profesie ce presupune cunoştiinţe specifice, o pregătire profesională de înaltă calificare şi care este autoreglementată prin organisme de branşă (nu prin legi). Profesiile liberale, conform Directivei Comisiei Europene privind Recunoaşterea Calificărilor Profesionale (2005/36/EC), sunt cele prestate pe baza unei calificări profesionale relevante, intr-un mod responsabil şi independent profesional, de către cei care furnizează servicii intelectuale şi/sau de creaţie, în interesul clienţilor şi terţilor.

Caracterul liberal al profesiei de consultant în management în România a fost consfiinţit prin afilierea Asociaţiei Naţionale, AMCOR, la UPLR, Uniunea Profesiilor Liberale din România. Astfel AMCOR a fost recunoscut de către comunitatea profesiilor liberale din România ca fiind organismul de breaslă ce reglementează profesia de consultant în management.

Încă de la începutul anilor '90 AMCOR a făcut eforturi pentru definirea profesiei de consultant în management şi pentru informarea pieţei şi a clienţilor cu privire la modalităţile de lucru cu un consultant în management. Astfel, două traduceri după ILO (International Labour Office, Geneva) au fost publicate de AMCOR: "Manualul Consultantului în Management" şi "Selectarea şi utilizarea consultanţilor", ambele avându-l ca autor pe Milan Kubr.

AMCOR a obţinut înregistrarea în Clasificaţia Ocupaţiilor din România a ocupaţiilor de Consultant în Management şi Consultant IT. 

La nivel internaţional, se elaborează în prezent un standard pentru serviciile de consultanţă în management de către ICMCI, în colaborare cu Asociaţia de Standardizare din Italia, UNI. Varianta publică, care se află momentan în consultare, poate fi descărcată din meniul Materiale Profesionale.