Codul etic al profesiei

 

Codul de Conduită Profesională FEACO/ICMCI (recunoscut şi respectat de membrii AMCOR)

 

Confidenţialitate
Membrii AMCOR vor trata confidenţial informaţiile obţinute de la clienţi, nu le vor folosi în interes personal şi nici nu vor facilita altor persoane obţinerea de avantaje, care pot rezulta ca urmare a informaţiilor utilizate în cadrul contractelor.

Aşteptări nerealiste
Membrii AMCOR vor evita încurajarea unor cerinţe nerealiste sau avansarea către clienţi a unor promisiuni nefundamentate, precum că din serviciile de consultanţă se vor obţine sigur beneficii.

Comisioane/Interese financiare
Membrii nu vor accepta comisioane, remunerări sau alte tipuri de beneficii de la o terţă parte, ca urmare a unor recomandări făcute clientului, fără ştirea şi consimţământul acestuia din urmă, şi nici nu va accepta să dea informaţii referitoare la interesele financiare ale clientului şi să fie recompensat în bunuri sau servicii rezultate în urma recomandărilor făcute.

Angajamente
Membrii AMCOR se vor angaja numai la îndeplinirea sarcinilor pentru care au calificarea necesară şi pentru care deţin cunoştinţele aferente.

Angajamente în conflict/Conflicte de interese
Membrii AMCOR vor evita să acţioneze simultan în potenţiale situaţii generatoare de conflict fără a informa în prealabil toate părţile implicate cu privire la intenţiile lor.


În cadrul misiunilor consultantul nu va îndeplini acele sarcini a căror realizare ar putea fi influenţată de diferiţi factori subiectivi. În astfel de situaţii Consultantul va informa clientul cu privire la factorii care pot influenţa obiectivitatea.

Consultarea cu clientul
Înainte de a accepta orice tip de angajament, membrii trebuie să se asigure că, ambele părţi, au înţeles care sunt obiectivele, scopul, planul de lucru, că au fost stabilite onorariile aferente şi că nu există nici un fel de interese financiare şi/sau personale, care ar putea influenţa modul de lucru şi ar conduce la anularea contractului.

Recrutarea
Membrii AMCOR vor evita angajarea oricărui membru al personalului clientului pe o altă poziţie, fără o discuţie prealabilă, în acest sens, cu clientul.

Abordare
Membrii AMCOR vor aborda cu profesionalism toate tipurile de negocieri cu clienţii, cu publicul şi cu alţi consultanţi sau organisme oficiale.

Dacă doi sau mai mulţi membrii AMCOR realizează aceeaşi temă sau activităţi conexe pentru acelaşi client, ei îşi vor concerta eforturile pentru realizarea misiunii şi nu se vor concura reciproc.

Un client poate decide ca un consultant să poata superviza activitatea altui consultant.

Alţi consultanţi în management
Membrii AMCOR se vor asigura că toţi consultanţii cu care lucrează în subantrepriză, cunosc şi respectă prezentul Cod Profesional de Conduită.