Comisia Profesională Fonduri Europene

 

Misiunea Comisiei Profesionale Fonduri Europene (CPFE) este de a asigura un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană şi de a se constitui într-un partener de dialog profesional al Autorităţilor de Management implicate în procesul de gestionare a fondurilor europene, în scopul creşterii eficienţei şi vitezei de absorbţie a instrumentelor structurale, de a formula întrebări, luări de poziţie, bune practici, răspunsuri, la problematica menţionată.

 

LISTA RESPONSABILILOR AMCOR în cadrul COMISIEI DE FONDURI EUROPENE

1. POC (Programul Operațional Competitivitate)

Responsabil: Petre Luigi Luican (luigi@info-structurale.ro)

Supleanți: Cătălin Hristea (Catalin.Hristea@PM-SOLUTIONS.RO), Ciprian Morcan (office@hygia-consult.ro), Romeo Ilie (romeo_ilie2003@yahoo.com)

2. POR (Programul Operațional Regional)

Responsabil: Petre Luigi Luican (luigi@info-structurale.ro)

Supleanți: Cătălin Hristea (Catalin.Hristea@PM-SOLUTIONS.RO), Ciprian Morcan (office@hygia-consult.ro), Romeo Ilie (romeo_ilie2003@yahoo.com)

3. PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală)

Responsabil: Cristian Găină (cristian.gaina@gapa.ro)

Supleant: Costin Sorici (costin.sorici@pms.ro)

4. POCU (Programul Operațional Capital Uman)

Responsabil: Cătălin Hristea (Catalin.Hristea@PM-SOLUTIONS.RO)

Supleant: Alexandru Anghel (alex@thinkgroup.ro), Rodica Stoica (rodica@rocavi.ro)

5. POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă)

Responsabil: Romeo Ilie (romeo_ilie2003@yahoo.com)

Supleant: Alexandru Anghel (alex@thinkgroup.ro)

6. POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare)

Responsabil: Sorin Caian (sorin.caian@bdo.ro)

Supleant: Silviu Stoica (SSTOICA@ramboll.com)

7. POAT (Programul Operațional Asistență Tehnică)

Responsabil: Alexandru Anghel (alex@thinkgroup.ro)

Supleant: Daniela Podoleanu (SSTOICA@ramboll.com)

8. Program Interregional

Responsabil: Rodica Stoica (rodica@rocavi.ro)

Supleant: Alexandru Anghel (alex@thinkgroup.ro), Romeo Ilie (romeo_ilie2003@yahoo.com)

 

În cadrul POCU, AMCOR este reprezentată în următoarele grupuri tehnice de lucru organizate la nivelul Autorităților de Management:

1) Grup tehnic de lucru OCUPARE
Responsabil - Petre Luigi Luican (Proconsult) - luigi@info-structurale.ro
Supleant - Ioana Silvia Frențiu (Hygia Consult) - ioana@hygia-consult.ro

2) Grup tehnic de lucru ANTREPRENORIAT ȘI ECONOMIE SOCIALĂ
Responsabil - Cristian Găină (Gapa) - cristian.gaina@gapa.ro
Supleant - Alexandru Anghel (Think Development & Consultancy) - alex@thinkgroup.ro

3) Grup tehnic de lucru SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE (SPO)
Responsabil - Gheorghe Ciobanu (Concept Consulting) - gheorghe.ciobanu@conceptconsulting.eu
Supleant - Ana Maria Ioniță (Structural Management Solutions) - anamaria.ionita@structuralmanagement.ro

4) Grup tehnic de lucru DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)
Responsabil - Alexandru Anghel (Think Development & Consultancy) - alex@thinkgroup.ro
Supleant - Gheorghe Ciobanu (Concept Consulting) - gheorghe.ciobanu@conceptconsulting.eu

5) Grup tehnic de lucru SERVICII SOCIALE
Responsabil - Petre Luigi Luican (Proconsult) - luigi@info-structurale.ro
Supleant - Stănescu Mihaela (Confero Finance) - mihaela.stanescu@conferofinance.eu

6) Grup tehnic de lucru SERVICII MEDICALE
Responsabil - Alin Dumitru (Lucas Consulting Partner Services) - alin.dumitru@lcp-consultanta.ro
Supleant - Stoica Alexandru (Confero Finance) - mihaela.stanescu@conferofinance.eu

7) Grup tehnic de lucru EDUCAȚIE
Responsabil - Ioana Silvia Frențiu (Hygia Consult) - ioana@hygia-consult.ro
Supleant - Cătălin Ioniță (Structural Management Solutions) - anamaria.ionita@structuralmanagement.ro

 

Comentarii AMCOR - Strategia pt.consolidarea adm.publice 2014-2020_sept.2014.pdf

Observatii, propuneri, solicitari_POS CCE DMI 1.1. Investitii_sept.2014.pdf

Propunere POS CCE 2007-2013_iun.2014.pdf

Raspuns AM PNDR.pdf - dec.2013 la Recomandari privind masurile 121 si 123 PNDR 2007-2013.pdf - noi.2013

Document de pozitie privind criteriile de atestare a consultantilor care vor elabora proiecte pe PNDR 2014-2020.pdf oct.2013

Răspunsurile Autorităților de Management la solicitările transmise de membri AMCOR, prin intermediul Comisiei Profesionale Fonduri Europene:

Răspuns AM POSCCE la Raportul de monitorizare nr.7 (septembrie 2011)
Răspuns AM PNDR
 la Raportul de monitorizare nr.6 (august 2011)
Răspuns AM POSCCE
 la Raportul de monitorizare nr.4 (ianuarie 2011)
Răspuns AM POR la Raportul de monitorizare nr.3 (noiembrie 2010)
Răspuns ACIS la Raportul de monitorizare nr.3 (noiembrie 2010)
Răspuns AM PNDR la Raportul de monitorizare nr.3 (noiembrie 2010)
Răspuns AM PNDR la Raportul de monitorizare nr.2 (august 2010)
Răspuns AM PNDR
 la Raportul de monitorizare nr.1 (iunie 2010)
Răspuns ACIS la Raportul de monitorizare nr.1 (iunie 2010)

Scurtă prezentare a principalelor demersuri ale membrilor Comisiei

Octombrie 2011

CPFE a publicat primul raport anual de monitorizare a procesului de absorbție al fondurilor europene pentru perioada martie 2010- februarie 2011. Raportul este disponibil aici. Raportul a fost transmis autorităților de management, Ministerului Afacerilor Europene, DG Regio CE și reprezentanților media interesați de tematica accesării fondurilor europene.

Septembrie 2011

1. Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Regional (POR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști, dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada mai-august 2011.

2. Transmiterea către AM POSCCE a documentului de poziție solicitat cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului pentru operațiunea 1.3.2."Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor". Documentul este disponibil aici.

August 2011

1. Întâlnire cu reprezentanți ai AM POSCCE în vederea pregătirii lansării unui nou apel de propuneri a operațiunii 1.3.2."Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor", conform invitației.

Iulie 2011

1.Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Regional (POR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programul Operațional pentru Pescuit (POP), dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada februarie-mai 2011.

Iunie 2011

1. Participare la reuniunea Comitetului de Monitorizare POSCCE din data de 7 iunie, Eforie Nord. 
Cu ocazia ședintei, reprezentanții AMCOR au prezentat raportul anual de monitorizare a absorbției fondurilor europene gestionate de AMPOSCCE și organismele intermediare.

2. AMCOR, prin intermediul firmelor de consultanță: Romair Consulting, International Consulting, Eurotop Consulting, Project Management Solutions, GAPA, a participat la Târgurile finanțărilor europene organizate de APDRP în orașele Craiova, Cluj Napoca, Călărași, com.Rășcădia, în perioada 3-18 iunie.

Mai 2011

1. AMCOR, prin intermediul firmelor de consultanță: L&T Consulting, Advisory Delta, Eurotop Consulting, Proconsult, Luanli Com, a participat la Târgurile finanțărilor europene organizate de APDRP în orașele Alba-Iulia, Târgoviște, Tulcea, Suceava, în perioada 6-28 mai.

Aprilie 2011

1. Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Regional (POR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada noiembrie  2010-februarie 2011.

Februarie 2011

1. AMCOR a fost invitată de AM PNDR la ședința Comitetului de Monitorizare pentru PNDR având drept subiect principiile pe care ar trebui să se bazeze un eventual sistem pentru acreditarea firmelor de consultanță care elaborează proiecte finanțabile prin FEADR.
Ca urmare a participării la această întâlnire, AMCOR a pus la dispoziția doamnei Cornelia Mihai, director AM PNDR și a domnului Mihai Constantinescu, secretar de stat în cadrul MADR, a unei propuneri pentru constituirea unui sistem de acreditare a firmelor (bazat pe experiența AMCOR în cei peste 5 ani de rulare a procedurii de atestare națională a firmelor de consultanță membre).

2. CPFS a transmis ACIS, la solicitarea domnului Ștefan Ciobanu, director, propuneri pentru planul de acțiuni în domeniul fondurilor UE.

3. Participare la dezbaterea publică privind proiectul Legii Capitalei

4. Participare la primul eveniment din seria „Litigii privind fondurile europene", cu tema „Rolul auditului in evitarea punctelor critice".

Ianuarie 2011

1. Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Regional (POR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programului Operațional Sectorial Mediu (POS MEDIU), dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada septembrie-noiembrie 2010.

2. Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale pentru perioada septembrie-noiembrie 2010 și domnului Leonard Orban, consilier prezidențial pe probleme de afaceri europene și domnului Prim-Ministru Emil Boc

3. Transmiterea către președinții comitetelor de monitorizare și a directorilor autorităților de management a disponibilității AMCOR pentru participarea la ședințele publice și nepublice ale Comitetelor de Monitorizare

Decembrie 2010

1. Participarea la conferința "REGIO - De la plan la realizări. Bilanț la trei ani în regiunea București-Ilfov;

2. Transmiterea unei scrisori deschise Președintelui Comitetului de Monitorizare al POS CCE, dl. Secretar de Stat Claudiu Constantin Stafie- solicitarea participării reprezentanților AMCOR (în baza Legii nr.52/2003) la ședințele publice organizate de AM POS CCE pentru dezbaterea documentelor ce privesc procesul de absorbție al fondurilor alocate prin POS CCE 2007-2013, precum și a documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în exercițiul financiar 2014-2020;

3. Transmiterea unei scrisori deschise Directorului General al AM POS CCE, dna. Cătălina Meliță- solicitarea participării reprezentanților AMCOR (în baza Legii nr.52/2003) la ședințele publice organizate de AM POS CCE pentru dezbaterea documentelor ce privesc procesul de absorbție al fondurilor alocate prin POS CCE 2007-2013, precum și a documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în exercițiul financiar 2014-2020;

4. Transmiterea unei scrisori deschise Președintelui Comitetului de Monitorizare al PNDR, dl. Secretar de Stat Barna Tanczos- solicitarea participării reprezentanților AMCOR (în baza Legii nr.52/2003) la ședințele publice organizate de MADR pentru dezbaterea documentelor ce privesc procesul de absorbție al fondurilor alocate prin PNDR 2007-2013, precum și a documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în exercițiul financiar 2014-2020;

5. Transmiterea unei scrisori deschise Directorului General al AM PNDR, dna. Cornelia Mihai- solicitarea participării reprezentanților AMCOR (în baza Legii nr.52/2003) la ședințele publice organizate de MADR pentru dezbaterea documentelor ce privesc procesul de absorbție al fondurilor alocate prin PNDR 2007-2013, precum și a documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în exercițiul financiar 2014-2020;

6. Elaborarea și depunerea unei aplicații pentru o finanțare de la Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație, aplicație ce își propune să finanțeze o serie de activități menite să sprijine realizarea misiunii Comisiei Profesioanale Fonduri Structurale. 

Noiembrie 2010

1. Transmiterea unei scrisori deschise Directorului Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, dl. Ștefan Ciobanu- solicitarea participării reprezentanților AMCOR (în baza Legii nr.52/2003) la ședințele publice organizate de ACIS pentru dezbaterea documentelor programatice pentru fondurile europene ce vor fi alocate în exercițiul financiar 2014-2020.

2. Transmiterea unei scrisori deschise Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dl.Valeriu Tabără, pentru semnalarea unor probleme urgente în derularea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013

3. Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programului Operațional Regional (POR), dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada iulie-septembrie 2010

Septembrie 2010 - Reuniunea anuală a membrilor Comisiei

August 2010 - Transmiterea rapoartelor de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), dar și către Unitatea de Implementare a Schemelor de Ajutor de Stat și Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada iunie-iulie 2010

Iunie 2010 - Transmiterea primelor rapoarte de monitorizare ale procesului de absorbție al fondurilor structurale către Autoritățile de Management ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programului Operațional Regional (POR), Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Programului Operațional Sectorial Mediu (POS MEDIU), dar și către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), pentru perioada martie - mai 2010

Februarie - Mai 2010 - Scrisori adresate Autorităților de Management privind includerea AMCOR în Comitetele de Monitorizare ale Programelor de finanțare din fonduri structurale

Februarie 2010 - Scrisoare adresată Primului Ministru al României cu propuneri pentru îmbunătățirea procesului de absorbție și gestionare a fondurilor structurale

Septembrie 2009 - Scrisoare adresată Agenţiei de Plăţi pentru  Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), Autorității de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și Autorității de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) privind rezolvarea problemelor apărute în procesul de absorbție al fondurilor structurale, datorate disfuncționalităților din activităţile instanţelor judecătoreşti

Februarie - Mai 2009 - Comunicări cu Autoritățile de Management privind rapoartele de monitorizare a accesării fondurilor europene în anul 2008

Ianuarie 2009 - Întâlnire a membrilor Comisiei și stabilirea planului de activități pentru semestrul 1 al anului 2009

Decembrie 2008 - Constituirea Comisiei Profesionale Fonduri StructuraleCoordonator Comisie Decembrie 2008 - Mai 2011: dl. Călin Mustăreață, Managing Director Magna Development

Coordonator Comisie 27 Mai 2011 - Decembrie 2015: dl. Costin Sorici, Managing Partner Project Management Solutions, costin.sorici@pms.ro

Coordonator Comisie Ianuarie 2016 - Martie 2019: dl. Petre Luigi Luican, Proconsult, luigi@info-structurale.ro

Coordonator Comisie Martie 2019 - Prezent: dl. Alin Dumitru, Lucas Consulting Partner Services, alin.dumitru@lcp-consultanta.ro