Cum mă certific CMC?

 

AMCOR este, începând cu anul 2002, singura organizaţie din România abilitată de ICMCI să acorde titlul CMC (Certified Management Consultant), consultanților în management.

AMCOR derulează anual două sesiuni de certificare/recertificare.

Candidații care nu au mai participat până acum la sesiune vor parcurge și o etapă de precalificare (CV+Sinteză 3 proiecte importante). Candidații care se recertifică nu vor mai parcurge etapa de precalificare. 

 

Descărcați: DOCUMENTAȚIE APLICANT


1. Completare şi depunere dosar şi achitare taxă aferentă certificării.

Conţinut dosar aplicare CMC:

A Formular pentru aplicare
B Dovada achitării taxei pentru administrarea şi procesarea dosarului
C Experienţa profesională

     C1) Un CV actualizat + copia cărţii de identitate
     C2) Rezumate ale misiunilor de consultanţă
     C3) Dovada Dezvoltării Profesionale Continue şi a programelor de training urmate
     C4) Dovada competenţelor academice şi vocaţionale
     C5) 3 copii ale unor contracte cu clienţii dvs.
     C6) Un rezumat cuprinzând lucruri învăţate în urma unor misiuni

D 3 recomandări şi coordonatele celor care vă recomandă
E* Studiu asupra unei misiuni îndeplinite

* Pentru candidaţii care parcurg procedura de recertificare CMC, dosarul de candidatură nu va cuprinde şi punctul E.

Limba în care se completează dosarul: limba engleză.

Dosarul complet se trimite electronic pe e-mail la adresa alexandra.pusca@amcor.ro, iar la interviul cu membrii comisiei se depune dosarul printat în 2 exemplare. 

Sesiunea se desfășoară la sediul AMCOR (str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, Bucureşti). 


Taxa de participare la sesiune se plătește (la cursul BNR din ziua plății) în contul AMCOR: RO39BACX0000004521474001 RON deschis la UNICREDIT BANK, sucursala Ştefan cel Mare, în baza unei facturi proforme emise de AMCOR.

Taxă certificare: 300 euro/candidat (pentru candidații care participă prima oară la sesiune)

Taxă recertificare: 200 euro/candidat (după 3 ani, pentru candidații care își reînnoiesc certificatul CMC)


Taxă anuală CMC pentru păstrarea statutului de consultant certificat CMC

150 euro/CMC pentru consultanții din firme membre AMCOR

250 euro/CMC pentru consultanții din firme care nu sunt membre AMCOR


2. Programare examinare doar pentru aplicanţii cu un dosar care a fost evaluat ca satisfăcător.

Documentația de certificare AMCOR respectă standardele impuse de ICMCI, și consemnate în Declarația de Echivalență. Astfel, auditorii vor utiliza în evaluarea dosarelor de candidatură matricea tehnicilor preferate de evaluare aprobată de reprezentanții ICMCI.

3. Interviul de examinare

La interviul de examinare pentru certificarea CMC, candidatul trebuie să realizeze o scurtă prezentare a sa, precum şi o prezentare a misiunii descrise la punctul E din dosarul de certificare.

La interviul de examinare pentru recertificarea CMC, prezentarea va cuprinde câteva informaţii despre evoluţia profesională a consultantului în perioada scursă de la ultima certificare, precum şi prezentarea pe scurt a unei misiuni de consultanţă pe o temă de interes pentru profesie.

4. Înmânare certificat CMC - pentru candidaţii care au trecut cu succes de faza de examinare (interviu).

Observaţii:

Toţi consultanţii certificaţi CMC trebuie să se recertifice la fiecare trei ani pentru a-și păstra titlul. Consultantul trebuie să probeze că în continuare a avut ca activitate principală consultanţa în management şi că şi-a continuat dezvoltarea competenţelor şi a abilităţilor specifice precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor.

Întrucât procesul de certificare CMC implică și un proces de învățare din partea aplicanților, recomandăm ca fiecare candidat la titlul de CMC să își aleagă un tutore (din rândul consultanților certificați deja) și să se consulte cu acesta de-a lungul procesului de certificare.